Sản xuất theo chuẩn VIETGAP

Việc sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Quảng Thọ được triển khai thực hiện từ năm 2010, thời gian đầu có có một số ít hộ dân tham gia mô hình trên diện tích 1,6 ha. Sau 4 năm triển khai mô hình, hiệu quả đã mang lại như mong muốn.

Cung cấp vật tư nông nghiệp

Để hỗ trợ cho người dân trong công tác sản xuất nông nghiệp HTX NN Quảng Thọ 2 cung cấp dịch vụ vật tư nông nghiệp cho người dân. Dịch vụ cung cấp vật tư nông nghiệp cho người dân mua trước đến khi thu hoạch thì sẽ trả tiền cho HTX. Đảm bảo cho người dân đỡ chi phí phải bỏ ra trong công tác sản xuất nông nghiệp.

Thu mua rau má cho người dân

Trong việc sản xuất nông sản thì việc được mùa mất giá thường xuyên xảy ra làm cho công việc sản xuất của người dân mất ổn định. Nhận thấy được điều đó HTX Nông Nghiệp Quảng 2 cam kết thu mua rau má cho người dân, để người dân có thể yên tâm sản xuất.

Trang [1]
 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUẢNG THỌ 2

Giám đốc: Nguyễn Lương Trí
Số điện thoại: 0905.564.420
Địc chỉ: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế